Kauno Valdorfo darželis „Po Saule“

Iš prigimties Vaike yra pasėtos jo būsimos asmenybės sėklos.
Vaikai ne rengiasi gyvenimui – jie jau gyvena. Tikrasis vaiko auklėjimas – tai mūsų saviaukla. Meilė Vaiko ugdymą pagreitina dvigubai.

Humanistinės pedagogikos manifestas

Valdorfo

Mums svarbūs Valdorfo pedagogikos ypatumai

Vaikystė kaip savarankiška vertybė

Kasdieniai išgyvenimai, aplinka, kurioje Vaikas jaučiasi atviras, saugus, suprastas, padrąsintas saviraiškai, draugystei.

Ugdymas per jutimus

Valdorfo pedagogikoje ugdomi 12 pojūčių: lytėjimo, gyvasties, judėjimo, pusiausvyros, uoslės, skonio, regos, šilumos, klausos, žodžio, minčių, Aš pojūtis.

Natūralios sąlygos Vaiko vaizduotės vystymuisi

Sekamos pasakos, pasakojamos istorijos, nuolat girdimas auklėtojų dainavimas, realybės pažinimas per Gamtą bei prasmingą veiklą, laisvas kūrybinis žaidimas.

Dar turime laisvų vietų

Siekiant išlaikyti grupės balansą, šiuo metu ypatingai laukiame mergaičių. 

 

Viskam savas laikas – neskubinimas

Vaiką tausojantis ugdymas pagrįstas asmenine jo vystymosi raida bei gilia Vaiko raidos etapų samprata.

Rankų darbo ir/arba iš natūralių medžiagų pagaminti žaislai

Neištobulinti, neišbaigti, kad Vaikas pats galėtų kūrybiškai tęsti ir baigti kūrimo procesą.

Mišraus amžiaus grupės atkartojančios šeimos aplinką

Vaikai šeimoje auga skirtino amžiaus, mokosi iš vyresniųjų, skatinami padėti mažesniesiems.
Sveikatingumas

Sveikatingumas

Grynas oras

Darželyje vaikai leidžia laiką jaukiame, šviesiame name su dideliu sodu (sklypas 10-ies arų), toliau nuo judrių gatvių. Kiekvieną dieną, jei nelyja, žaidžia kieme ir nebijo išsipurvinti.

Šviežias maistas

Maitinasi vaikai tik šviežiu, darželyje gaminamu maistu. Gaminame pagal savo sukurtas sveikų patiekalų receptūras, patiekaluose deriname maisto produktus. Mėsą, žuvį, pieno produktus ir kiaušinius vartojame tik šviežius (nešaldytus), kokybiškus ir saikingai.

Vanduo

Puoselėjame vandens gėrimo kultūrą, darželyje negeriame cukrumi saldintų gėrimų (cukraus nevartojame).

Apsilankykite

Kviečiame apžiūrėti darželį. Laukiame darbo dienomis 11-ą arba 17-ą valandą.  Dėl konkrečios dienos susiderinkime:
el. paštu: info@darzelisposaule.lt,
telefonu +370 699 19221,
facebook'e arba užpildykite formą:

Adresas: Žvejų g. 16, Kaunas

Info

Praktinė informacija

Grupės

Darželyje šiuo metu veikia dvi mišrios grupės: pirmoje grupėje – 12 Vaikų, antroje – 18 Vaikų. Vaikučius priimame nuo 2.5 metų.

Darbo laikas

Nuo 8:00 iki 18 val. visus metus, išskyrus atostogas – dvi savaites nuo Žolinių iki rugsėjo 1d. ir tarp Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.

Lankymo mokestis

Stojamasis įnašas pradedant lankyti darželį:
218 eur, mėnesinė įmoka: 260 eur, adaptacijos metu lankant pusę dienos kaina 150 eur. Maitinimas – 5€ per dieną.

Kompensacija

Jei šeima registruota Kauno mieste ir vaikas nepateko į valstybinį darželį, Kauno miesto savivaldybė kompensuoja 100 eur lankymo mokestį.

Dalinis lankymas

Atsižvelgiant į ugdymo proceso nuoseklumą, nuolatinio dalinio darželio lankymo nerekomenduojame. Nepilną dieną lankančius vaikučius į darželį priimame tik laikinai, su perspektyva pilnam lankymui ateityje.

Priešmokyklinukai

Rengiame priešmokyklinukus
pagal Valdorfo pedagogikos principus.
Svarbiausia

Tai, kas svarbiausia

Pasaulis yra geras

Valdorfo pedagogikoje ugdymo turinys subtiliai suderintas su vaiko dvasinės ir fizinės raidos dėsniais,čia skiriamas dėmesys ne tik ugdyti akademinius gebėjimus, bet labai svarbu ir tai, kad Vaikas, išėjęs įgyvenimą, galėtų įveikti jo kelyje iškylančius sunkumus, pasitikėtų savo jėgomis, turėtų poreikį mokytis ir tobulėtų visą gyvenimą.

Tam pirmuosius septynerius gyvenimo metus vaikui ypatingai svarbu patirti: “Pasaulis yra geras”

Kuriame bendruomenę

Mes kuriame save išlaikantį, gyvybingą darželį, komercinio pelno nesiekiame. Tai, ką sutaupome, investuojame į darželio gerovę. Darželio gerovės sukūrimo ir išlaikymo įmokos yra pagrįstos realiais kaštais. Tėvai, kurių Vaikučiai eina į darželį nėra paslaugos gavėjai, klientai. Esate bendruomenės nariai, kurie remia ir palaiko darželį, kad jis būtų gyvybingas.

Prašymas

Vaiko prašymas

Aš tarsi mažas rugio daigas lėtai lėtai kaupiu savas jėgas.
Argi jūs matėte augantį rugį?
Lyg žirgą, šokantį per kliūtis?

Kad stiebas būtų tvirtas, pirmiausia reikia įsiskverbt šaknim,
Siurbt saulę, orą, vandenį ir druską.
Lėtokai auga augalai – tokia jau augalijos tvarka.
Tame pasauly tvyro tyluma, susikaupimas ir ramybė.

Jei greitinsite, stiebelis gali linkti, o vėjui pučiant net nulūžti gali.
Neskubinkite augti. Leiskit džiaugtis.
Lakstyti, suptis, žaisti, juoktis, šokti ir dainuot.
Pasaulis toks skubus, šuoliuojantis lyg žirgas.
Bijau jame pražūti.

Žinau, jūs laukiat mano žiedo grūdo.
Tad vardan jų neskubinkite augti.

D. O. Žylienė

Valdorfo darželis „Po Saule“.

Telefonas: +370 699 19221

Adresas: Žvejų g. 16, Kaunas

El. paštas:  info@darzelisposaule.lt 

facebook